اخبار

اخبار

اخبار فرهنگی

برگزاری جلسه داوری نهایی جشنواره تیتر۱۱ | پایگاه خبری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردهمایی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های سطح یک کشور به میزبانی دانشگاه تهران | پایگاه خبری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
از ییلاق حکومتی تا دانشسرای عالی | پایگاه خبری دانشگاه تهران
زمان برگزاری یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی اعلام شد | پایگاه خبری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رخدادهای ماه