اخبار

اخبار

اختتامیه سیزدهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیئت علمی

مراسم اختتامیه مسابقات سیزدهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران یکشنبه  26 شهریور 1396 ساعت 14 تا 16 در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.

مسابقات سیزدهمین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه تهران از 13 اردیبهشت با انجام رقابت های رشته دارت آقایان در پردیس ابوریحان آغاز شد. طبق برنامه اداره کل تربیت بدنی و با هدف توسعه ورزش در پردیس ها و دانشکده ها مقرر شد رقابت های ورزشی جشنواره های دانشجویی و کارمندی در سال 1396، به میزبانی پردیس ها و دانشکده های دانشگاه برگزار شود.

در این دوره از رقابتها 1100 کارمند مرد و زن از 26 پردیس و دانشکده و ادارات سازمان مرکزی دانشگاه در دو بخش مردان و زنان شرکت داشتند که در 7 رشته ورزشی تیمی و 7 رشته انفرادی با هم به رقابت پرداختند.

در حال حاضر و در فاصله چند روز تا اتمام مسابقات، تیم های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و دانشکده تربیت بدنی، رقابت سختی برای قهرمانی در جشنواره دارند.

رخدادهای ماه