اخبار

اخبار

اداره نظارت بر فعاليت تشکل هاي اسلامي دانشجويان

تشكل‌هاي اسلامي دانشجويي يكي از مهم‌ترين بسترهاي رشد و شكوفايي دانشجويان و شايد يكي از تاثيرگذارترين پايگاه‌ها در بدنه جامعه چه قبل از انقلاب اسلامي و چه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود؛ به همين خاطر پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم، با توجه به اقتضائات اجتماعي و سياسي كشور، تشكل‌ها علاوه بر كاركردهاي نظري و سياسي با حضور پرشورخود در عرصه‌هاي علمي و اجرايي تبديل به يكي از تعيين‌كننده‌ترين جريان‌ها در جهت‌گيري‌هاي سياسي و اجتماعي كشور شده‌اند. حضور فعال در عرصه‌هاي دفاع مقدس و ساير عرصه‌هاي انقلاب گوياي اين اثرگذاري است. از اين رو فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي دانشجويان قوام‌يافته و در قالب آيين‌نامه‌هايي (مصوبه 448 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) تدوين و براي هماهنگي و اجرا، در دسترس دانشگاه‌ها قرار گرفت.

فعاليت تشكل‌های اسلامی دانشجویی در دانشگاه تهران شامل برگزاري مراسم سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تريبون آزاد، برگزاري اردوهاي فرهنگي، موضع‌گيري‌هاي سياسي در قالب بيانيه‌ها و ... است. تشكل‌هاي فعال در دانشگاه تهران هم‌سو با سياست‌گذاري كلان در اتحاديه‌هاي هم‌سوي با خود در بيرون دانشگاه، فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي خود را به بيرون از دانشگاه و بدنه اجتماعي تعميم مي‌دهند. نمونه‌هايي از اين اتحاديه‌هاي ملي عبارتند از:

 • - اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور
 • - اتحادیه جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور
 • - اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌هاي سراسر كشور
 • - سازمان بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي كشور
 • - اتحاديه جنبش عدالت‌خواه دانشجويي دانشگاه‌هاي سراسر كشور

.

درحال حاضر در دانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالي كشور، تشكل‌هاي اسلامی دانشجويي با قدمت بيش از 70 سال حضور فعال دارند و همچنان این تشكل‌ها در وقايع و اتفاقات سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور تاثيرگذار هستند. اين اداره، با هدف تسهيل امور، ايجاد تعامل و وفاق به بررسي درخواست‌های تشکل‌های مذکور و صدور مجوز تشكل‌ها  و رصد فعاليت‌هاي آنها مداومت دارد.

.

شرح وظايف اداره نظارت بر فعاليت تشکل هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران:

به منظورتسهيل در انجام فعاليت‌هاي تشكل‌هاي اسلامي دانشگاه، اقدامات زير انجام می‌شود:

 • - اعلام دستور كار و دعوت از اعضاء براي شرکت در جلسات هیئت نظارت دانشگاه و یا واحد دانشگاهی
 • - تشکیل نظام بایگانی، ثبت و نگهداری اسناد و مکاتبات و طبقه‌بندی پرونده‌ها
 • - دریافت درخواست کتبی هیئت موسس متقاضی تاسیس تشکل اسلامی و طرح آنها در جلسات رسمی هیئت نظارت دانشگاه
 • - دریافت درخواست کتبی صدور مجوز فعالیت و طرح آن در جلسات رسمی هیئت نظارت دانشگاه
 • - دریافت شکایت‌های مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیت‌های تشکل‌های اسلامی و طرح آنها در جلسات رسمی هیئت نظارت دانشگاه
 • - ابلاغ تصمیم هیئت نظارت دانشگاه به صورت مکتوب و با امضای رئیس دانشگاه در مهلت قانونی تعیین شده به تشکل اسلامی
 • - تدوین صورت جلسات و انجام مکاتبات ضروری بنا به دستور رئیس هیئت نظارت دانشگاه
 • - تهیه و تنظیم گزارش جلسات هیئت نظارت دانشگاه و ارسال آن با امضای رئیس دانشگاه برای دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی
 • - اطلاع رسانی به موقع درمورد آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان و دستور العمل‌های اجرایی آن به دانشگاهیان و تشکل‌های اسلامی
 • - دعوت و تشکیل جلسات هیئت منصفه رسیدگی به تخلفات دانشجویان
 • - پیگیری و اجرای مصوبات هیئت نظارت دانشگاه و اخذ گزارش فعالیت‌های تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

 

شماره تماس با اداره نظارت بر فعاليت تشکل هاي اسلامي دانشجويان:

02166481610
02161113832

 

 
 
 

رخدادهای ماه