اخبار

اخبار

چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران

اخبار مرتبط:

- اختتامیه هفدهمين جشنواره ورزشی دانشجویان و چهاردهمين جشنواره ورزشی كاركنان و اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران برگزار شد

- برگزاری اختتامیه هفدهمين جشنواره ورزشی دانشجویان و چهاردهمين جشنواره ورزشی كاركنان و اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران

- پایان کار سه رشته ورزشی در چهاردهمين جشنواره ورزشی كاركنان و اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران

- مسابقات شطرنج چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار شد

- معرفی قهرمانان مسابقات فوتسال و دو وميدانی چهاردهمين جشنواره ورزشی كاركنان و اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران

- قهرمانان تنیس روی میز چهاردهمين جشنواره ورزشی كاركنان و اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران معرفی شدند

- قهرمانان پرتاب دارت چهاردهمين جشنواره ورزشی كاركنان و اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران معرفی شدند

- نتایج مسابقات شنا و آمادگی جسمانی چهاردهمين جشنواره ورزشی كاركنان و اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران


مسابقات چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هيئت علمي دانشگاه تهران، دوشنبه 29 بهمن 1397 در دانشكده تربيت بدنی آغاز می شود.

چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران در 11 رشته ورزشی شنا، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، فوتسال، دارت، دو و میدانی، والیبال، داژبال، بدمینتون، شوت بسکتبال و شطرنج برگزار می شود.

این مسابقات با انجام رقابت های رشته شنا بانوان کار خود را آغاز خواهد کرد و تا اردبیهشت سال 1398 ادامه خواهد داشت.

رخدادهای ماه