اخبار

اخبار

انتخابات الکترونیک میان دوره‌ای کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود

انتخابات الکترونیک میان دوره‌ای کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشجویان دانشگاه تهران، 30 مهر 1397 برگزار می شود.

از آنجایی كه در انتخابات سراسري كانون‌هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و ديني كه در خرداد 1397 برگزار شد، برخي كانون‌ها به حد نصاب لازم نرسيدند و همچنین كانون‌هاي جديدي در طي اين مدت شكل گرفته است از اين‌رو انتخابات ميان دوره‌اي كانون‌ها مهر ماه سال جاري به‌صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

اعضای عمومی کانون‌های فرهنگی، هنري، اجتماعي و ديني دانشگاه تهران می‌توانند تا حداکثر 15 مهرماه با مراجعه به معاونت دانشجویی-فرهنگی دانشکده/پردیس نسبت به ثبت‌نام برای نامزدی عضویت در شورای مرکزی کانون‌ها مراجعه کنند. زمان تبليغات كانديداها از تاريخ ۲۴ تا ۲۹ مهر خواهد بود.

انتخابات الكترونيك میان دوره‌ای كانون‌هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و ديني دانشگاه تهران با مراجعه اعضای کانون‌ها در روز انتخابات به سامانه https://vote.ut.ac.ir برگزار می‌شود.

گفتنی است، مطابق‌ آیین‌نامه کانون‌ها امکان رای دهی برای دانشجویان عضو در هر کانون فراهم خواهد شد. دانشجویان دانشگاه تهران با مراجعه به لینک https://cultural.ut.ac.ir/?page_id=5026 می‌توانند در کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه عضو شوند.  

رخدادهای ماه