اخبار

اخبار

اولویت های حمایت از پایان‌نامه و رساله‌ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه‌ فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران اعلام شد

اولویت های حمایت از پایان‌نامه و رساله‌ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه‌ فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، پیرو مصوبه هیئت رئیسه این دانشگاه اعلام شد.

در راستای استفاده از نتایج پژوهش‌ها در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در دانشگاه تهران، این شیوه‌نامه به‌منظور حمایت از پایان‌نامه و رساله‌ دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه که قصد دارند، پایان‌نامه و رساله‌ خود را در راستای اولویت‌های اعلامی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بگذرانند، تهیه شده است.

اهداف این طرح شامل تامین نیازهای پژوهشی در حوزه‌ فرهنگی و اجتماعی؛ هدفمندکردن پایان‌نامه‌/رساله‌های دانشجویی در راستای نیازها و اولویت‌ها؛ تقویت و ارتقای نقش دانشجویان در توسعه‌ فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای دانشجویان برای دستیابی به اولویت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه؛ تقویت روحیه‌ خلاقیت و ایده‌پردازی در دانشجویان، است.

موضوعات رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي دانشجویی که برای حمایت در کمیته بررسی خواهند شد شامل 16 محور زیر هستند:

1_ زیست‌بوم دانشجویی و مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

2_تبیین‌ مولفه‌های فرهنگ دانشگاهی؛

3_بررسی راه کارهای ترویج مسولیت‌پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای؛

4_بررسی راهکارهای ارتقاء مهارت‌های اجتماعی دانشجویان و تسهیل روند جامعه‌پذیری آنان؛

5_بررسی راهکارهای توسعه‌ فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان؛

6_بررسی راه کارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی؛

7_تحلیل محتوی نشریات دانشجویی؛

8_راه کارهای پر کردن اوقات فراغت جوانان دانشجو به نحو مؤثر و توجه به آموزش‌محوری و مهارت‌آموزی؛

9_تبیین فرهنگ، تمدن و هویت اصیل اسلامی- ایرانی؛

10_مطالعات اجتماعی گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی؛

11_شناسایی، نقد و ارائه‌ی الگوی روندهای سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ها؛

12_طراحی الگوی جامع برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی در راستای اولویت‌ها و چشم‌انداز فرهنگی دانشگاه تمدن‌ساز؛

13_طراحی الگوی ارزیابی و پایش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

14_تبین جایگاه فرهنگ و ارتباط آن با ارتقای عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها؛

15_ارائه‌ راه کارهای بهره‌گیری مطلوب از فضای مجازی و فناوری‌های نوین فرهنگی، هنری و رسانه‌ای؛

16_بررسی مناسبات علمی- فرهنگی تمدن ایرانی- اسلامی با سایر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها؛

گفتنی است، متناسب با اهداف و سیاست‌های دانشگاه، حسب نظر کمیته‌ پژوهش در حوزه‌ فرهنگی و اجتماعی در هر سال تحصیلی اولویت‌های تحقیقاتی به واحدها اعلام خواهد شد.

 

مراحل ارسال، بررسی و اعلام نتایج حمایت از پایان‌نامه/ رساله دانشجویی به ترتیب زیر است:

1- تکمیل فرم درخواست و ارسال طرح پایان‌نامه/رساله از سوی دانشجویان به گروه آموزشی مربوط؛

2- ارسال فرم درخواست و طرح پایان‌نامه/رساله بعد از تأیید شورای گروه آموزشی به معاونت پژوهشی یا علمی واحد؛

3-  ارسال فرم درخواست و طرح پایان‌نامه/رساله بعد از تأیید شورای پژوهشی واحد به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

4- بررسی و اعلام نظر (تأیید یا رد) توسط کمیته در مورد طرح‌ پایان‌نامه/رساله‌ ارسالی و تعیین ضریب حمایت در مورد آن‌ها و اعلام به معاونت پژوهشی یا علمی واحد؛

5- صدور ابلاغیه حمایت از پایان‌نامه/رساله‌های تأیید شده توسط معاونت پژوهشی یا علمی واحد مربوط؛

6- پرداخت اعتبار مصوب طبق ضوابط ماده‌ ۵ آیین‌نامه حمایت از پایان‌نامه/رساله‌های دوره تحصیلات تکمیلی پس از صدور ابلاغیه از محل اعتبار حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی؛

7- ارسال نسخه‌ای از پایان‌نامه/رساله از واحد مربوط به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

فرم درخواست حمایت از پایان‌نامه/رساله را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

رخدادهای ماه