اخبار

اخبار

برگزیدگان مرحله دانشگاهی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم‌السلام) دانشجویان دانشگاه تهران

برگزیدگان مرحله دانشگاهی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم‌السلام) دانشجویان دانشگاه تهران و ششمین دوره مسابقات کارکنان و اعضای هیئت علمی در بخش‌های آوایی و معارف قرآنی معرفی شدند.

دریافت فایل : برندگان%20مسابقات%20قرآنی%2097-20190306044316.pdf

رخدادهای ماه