اخبار

اخبار

به مناسبت روز دانشجو؛ تخفیف در باغ موزه نگارستان

به مناسبت روز دانشجو، دانشجویان دانشگاه تهران می توانند از تخفیف در باغ نگارستان برخوردار شوند.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و به نقل از باغ موزه نگارستان، دانشجویان دانشگاه تهران از ۱۶ آذر تا پایان سال ۱۳۹۸ از تخفیف ۱۵ درصدی خدمات کافه روحی باغ نگارستان و تخفیف ۱۰ درصدی رستوران روحی باغ نگارستان با ارائه کارت دانشجویی برخوردار می شوند.

بازدید از باغ موزه نگارستان برای تمام دانشجویان دانشگاه تهران رایگان است.

رخدادهای ماه