اخبار

اخبار

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

بر اساس ماده 6 آیین‌نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب جلسه 488 مورخ 1380/08/15 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورالعمل اجرایی آیین نامه مذکور به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

دریافت فایل : دستورالعمل_اجرایی_آیین_نامه_اتحادیه-20170916043643.pdf

رخدادهای ماه