اخبار

اخبار

واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه تهران

موفقیت دانشگاه در تعلیم و تربیت دانشجویان میسر نخواهد شد، مگر آنکه بتواند رابطه‌ای مستحکم با خانواده‌ي دانشجویان برقرار کرده و از نهاد خانواده به‌عنوان عاملی موثر در شناخت ابعاد مختلف شخصیتی دانشجویان و نیز نیرویی کارآمد در ترویج هنجارهای اخلاقی استفاده کند. قطع رابطه‌ي خانواده با دانشجو، یا کم رنگ شدن این رابطه، پس از ورود دانشجو به دانشگاه می‌تواند تاثیرات منفی بسیاری را به بار آورد و از جهتی دیگر، تقویت این رابطه و بهره‌گیری از نفوذ خانواده بر دانشجو می‌تواند دانشگاه را در حل بخش عمده‌ای از ناهنجاری‌های موجود در محیط دانشگاه یاری کند.

از سوی دیگر، دانشگاه برای تضمین آینده‌ي پرافتخار علمی و فرهنگی خود نیازمند تقویت رابطه‌ي خود با دانش آموزان است؛ دانش آموزانی که با پیمودن چند گام، دانشجوی دانشگاه می‌شوند. امروزه بسیاری از دانشگاه‌های معتبر ایران و جهان کار خود را از مرحلة «مدرسه» آغاز می‌کنند. شناسایی دانش آموزان مستعد، آشنا کردن آنها با دانشگاه و ترغیب ایشان برای حضور در دانشگاه تهران می‌تواند تاثیری بسزا در توفیقات علمی و فرهنگی دانشگاه داشته باشد.

 

با توجه به موارد ذکر شده در بالا «واحد ارتباط دانشگاه با خانه و مدرسه» در اداره‌ي کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای تحقق اهداف زیر تاسیس شد:

- استفاده از ظرفیت خانواده‌ها در راستای پرورش صحیح دانشجویان؛

- استفاده از ظرفیت خانواده‌ها در حل مشکلات دانشگاه؛

- آشناسازی هرچه بیشتر خانواده‌ها با دانشگاه و مسائل مختلف آن؛

- آموزش خانواده‌ها در جهت ایفای نقش بیشتر در فرآیند پرورش دانشجویان؛

- شناسایی دانش آموزان نخبه‌ي سراسر کشور؛

- ایجاد امکان استفاده‌ي دانش آموزان نخبه از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه؛

 - ایجاد امکان حضور بیشتر معلمان مدارس در دانشگاه و آشنایی آنان با ظرفیت‌های دانشگاه؛

- برگزاری تورهای دانش آموزی در دانشگاه؛

- برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط و جلسات مشاوره‌ي درسی و کنکور برای دانش آموزان نخبه؛

- ترغیب دانش آموزان نخبه به انتخاب دانشگاه برای ادامه‌ي تحصیل.

 

براي برقراري ارتباط با اين واحد از طريق ايميل Cultural@ut.ac.ir مكاتبه فرماييد.

 

عملكرد واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه تهران

-برگزاري برنامه‌ي روزي با دانشگاه سال 1397

-برگزاري برنامه‌ي روزي با دانشگاه سال 1396

- بازديد دانش‌آموزان از واحدهاي دانشگاه تهران

- برگزاري برنامه‌هاي متعدد توسط انجمن‌هاي علمي دانشجويي و كانون هاي فرهنگي، هنري،‌ اجتماعي و ديني

 

 

 

رخدادهای ماه