اخبار

اخبار

دکتر زارع چاهوکی: سامانه جامع خدمات الكترونيك اداره كل فرهنگی و اجتماعی راه‌اندازی می‌شود/برگزاری برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی به‌صورت آنلاین

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم پیگیری سامانه‌سپاری امور فرهنگی و اجتماعی است که به زودی راه‌اندازی خواهد شد، همان سامانه جامع خدمات الكترونيک اداره كل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران خواهد بود.

به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ دکتر محمدعلی زارع چاهوکی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران درباره فعالیت‌های این اداره کل در دوره شیوع ویروس کرونا گفت: نظر به شيوع ويروس كرونا و عدم حضور دانشجويان در محيط دانشگاه از اسفندماه 1398 تاكنون و لزوم رعايت فاصله‌گذاری اجتماعی، تلاش شد تا از طريق سامانه‌های مجازی و استفاده از ظرفيت‌های متعدد دانشگاه در اين حوزه، امور فرهنگی و اجتماعی انجام شود. خوشبختانه تجربيات خوبی در اين حوزه كسب شد و زمينه استفاده هر چه بيشتر از سامانه‌ها فراهم شد.

وی ادامه داد: به‌منظور تسهيل امور تشكل‌های دانشجويی، تمام درخواست‌ها و مكاتبات اداری از طريق ايميل و سامانه‌های مجازی پيگيری و در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام شد.

دکتر زارع چاهوکی با اشاره به اینکه با پيگيری انجام شده و مساعدت مركز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه، تشكل‌های دانشجويی می‌توانند برنامه خود را در سامانه mooc.ut.ac.ir به‌صورت آنلاين برگزار كنند، افزود: خوشبختانه اين سامانه با توجه به كارآيی‌های متعدد آن مورد استقبال دانشجويان قرار گرفت.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران تأکید کرد: از اوايل اسفندماه 1398 تاكنون با همت و تلاش تشكل‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجويان بيش از 25 رويداد در حوزه انجمن‌های علمی دانشجويی و 15 رويداد در حوزه كانون‌های فرهنگی به‌صورت مجازی در اين سامانه و ساير شبكه‌های اجتماعی برگزار شد. در حوزه نشريات دانشجويی نيز بيش از 40 نشريه به‌صورت الكترونيك منتشر شدند. 

وی اظهار کرد: در اين ايام با هدف تبادل نظر و ارائه پيشنهادها در خصوص مديريت امور فرهنگي و اجتماعي در شرايط ايجاد شده ناشی از شيوع ويروس كرونا، شبكه اجتماعی فرهنگی، هنری دوران كرونا و پساكرونا به آدرس net.ut.ac.ir  راه‌اندازی شد.

 دکتر زارع چاهوکی تصریح کرد: در اين شبكه بيش از 100 محتوا در حوزه‌های فعاليت‌های داوطلبانه، تاب‌آوری اجتماعی در زمان بحران‌ها، مديريت استرس، توليدات آموزشی مقابله و پيشگيری از ويروس كرونا و ملاحظات زيست محيطی در اين زمينه، آموزش حركات ورزشی در ايام قرنطينه و ساير محتوا‌های مرتبط، در اين تالار گفتگو قرار گرفت. 

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات مهم پیگیری سامانه‌سپاری امور فرهنگی و اجتماعی است که به زودی راه‌اندازی خواهد شد، همان سامانه جامع خدمات الكترونيك اداره كل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران خواهد بود، افزود: در اين سامانه تمام فرآيندهای حوزه فرهنگی و اجتماعی از جمله انجمن‌های علمی دانشجويی، كانون‌های فرهنگی و نشريات دانشجويی از زمان ارائه درخواست توسط دانشجو تا صدور مجوز در قالب سامانه انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به گستردگی دانشگاه تهران و تعدد پرديس/دانشكده‌ها ايجاد اين سامانه تاثير زيادی در يكسان‌سازی رويه‌ها، تسهيل امور تشكل‌های دانشجويی و كاهش مصرف كاغذ در راستای تحقق مديريت سبز در دانشگاه خواهد داشت.

دکتر زارع چاهوکی در پایان خاطر نشان کرد: در تلاش هستيم تا با استفاده از سامانه برگزاری جلسات، نشست‌ها و كارگاه‌های آموزشی آنلاين، برنامه‌ها و فعاليت‌های تشكل‌های دانشجويی را هر چه بيشتر توسعه دهيم و زمينه مشاركت هر چه بيشتر تشكل‌های دانشجويی را فراهم سازيم.

 

انتهای پیام/

رخدادهای ماه