اخبار

اخبار

سومین پیش نشست سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار برگزار می‌شود

سومین پیش نشست سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار با موضوع دانشگاه اخلاق‌مدار و عدالت آموزشی برگزار می‌شود.

به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ سومین نشست از سلسله پیش نشست‌های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار با موضوع دانشگاه اخلاق‌مدار و عدالت آموزشی توسط دانشگاه معارف اسلامی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و با حضور صاحبنظران از دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ این نشست روز چهارشنبه ۵ آذر ماه از ساعت 14 تا 16 به‌صورت وبینار به آدرس http://vclas9.ut.ac.ir/cul2 صورت می گیرد.

موضوعات سخنرانی:

1-عیاربودن اخلاق در مطالعات نظری و کنش¬ها و واکنش¬های عملی از منظر نهج البلاغه.

ارائه دهنده: دکتر محمدعلی مجد فقیهی، عضو هیات علمی دانشگاه معارف اسلامی

2- مولفه ها و مصادیق کم فروشی علمی در آموزش عالی بارویکرد اسلامی

ارائه دهنده: دکتر ابوذر رجبی عضو هیات علمی دانشگاه معارف اسلامی

3- استثمار علمی در آموزش عالی با رویکرد اخلاقی

ارائه دهنده: خانم زهرا عواطفی، دانشجوی دکتری گروه اخلاق دانشگاه معارف اسلامی

رخدادهای ماه