اخبار

اخبار

شماره جدید نشریه دانشجویی «چرخه» منتشر شد

شماره جدید نشریه دانشجویی «چرخه»  به صاحب امتیازی محمدامین عبیدی قمی منتشر شد.

به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه دانشجویی «چرخه»  به صاحب امتیازی محمدامین عبیدی قمی منتشر شد.

مدیر مسئول فاطمه سادات موسوی، سردبیر نوید قربانی، ویراستار پرهام نکوطلبان و نگارگر زهرا شیرمحمد هستند. همچنین محمدامین عبیدی قمی، نوید قربانی، فاطمه سادات موسوی، نگین قربانی، سید علی اکبر موسوی جد نویسندگان این شماره از نشریه بودند.

یکی از سرتیترهای اصلی این شماره از نشریه «آلزایمر اجتماعی» به نویسندگی فاطمه موسوی است و مصاحبه اختصاصی با «دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی» توسط نوید قربانی و فاطمه موسوی به عنوان یکی از سرتیترهای اصلی کار شده است.

شماره جدید این نشریه از سامانه نشریه «چرخه» به آدرس charkhesj.ut.ac.ir قابل دسترس است.

رخدادهای ماه