اخبار

اخبار

شماره جدید نشریه فراسوی مواد با عنوان «روش‌های آنالیز مواد نانو ساختار» منتشر شد

شماره جدید نشریه فراسوی مواد با عنوان «روش‌های آنالیز مواد نانو ساختار» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجويی مهندسی مواد و متالوژی پرديس دانشكده‌های فنی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش دفتر دارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه فراسوی مواد با عنوان «روش‌های آنالیز مواد نانو ساختار» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجويی مهندسی مواد و متالوژی پرديس دانشكده‌های فنی دانشگاه تهران منتشر شد.

ابوالفضل انوری مدیر مسئول و مسعود خلیلی سردبیر این نشریه هستند. همچنین ویراستاری علمی و ادبی این شماره از نشریه به ترتیب توسط دکتر محمد اسدی و ساجده مقدس انجام شده است.

در این شماره از نشریه مطالبی با عناوین مقدمه روش‌های آنالیز نانو مواد، میکروسکوپ الکترونی روبشی و اجزای آن، میکروسکوپ نیروی اتمی و مکانیسم تشکیل تصویر در آن، میکروسکوپ الکترونی عبوری، آماده سازی نمونه میکروسکوپ الکترونی عبوری، تفنگ الکترونی میکروسکوپ الکترونی روبشی و بررسی تصاویر حاصله از آن، کاربرد میکروسکوپ AFM در لیتوگرافی و صنعت الکترونیک، شناسایی شیمیایی اتم‌های سطحی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی کار شده است.

گفتنی است؛ سامانه نشريات دانشجويی دانشگاه تهران به آدرس Stdpub.ut.ac.ir راه‌اندازی شده است و امكان اختصاص سايت به هر نشريه برای انتشار الكترونيكی وجود دارد. اين نشريه از اينجا قابل دسترس است.

 

انتهای پیام/

رخدادهای ماه