اخبار

اخبار

فرم و روند درخواست مجوز برای فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاه تهران

برای اطلاع از روند پیگیری مجوز فعالیت و برگزاری سخنرانی، میزگرد، تجمع دانشجویی، نصب تابلو، راهپیمایی و ... فرم زیر را تکمیل و به اداره تشکل ها ارائه کنید.

دریافت فایل : فرم%20و%20روند%20درخواست%20مجوز%20فعالیت%20در%20تشکل%20ها-20170916035518.pdf

رخدادهای ماه