اخبار

اخبار

فهرست رخدادها

همایش «دانشگاه اخلاق مدار» از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران در تاریخ‌های 20 و 21 آذرماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
نخستین جشنواره ورزشي کم‌توانان جسمی (معلولین) دانشگاه تهران، یکشنبه 26 آذر 1396 در بخش آقایان و دوشنبه 27 آذر 1396 در بخش بانوان برگزار خواهد شد ...
معاونت فرهنگی دانشگاه تهران در راستای اهداف برنامه سوم دانشگاه تهران و به‌منظور «ارتقای اخلاق حرفه‌ای و ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی» اولین دوره جشنواره‌ فرهنگ دانشگاه تهران را ...
به گزارش روابط‌عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در راستای توجه به آثار و تولیدات فرهنگی دانشجویان و ترغیب آنها به مطالعه کتاب، ...
دهمين جشنواره‌ی ملی حركت «ويژه فعاليت‌ها و دستاوردهاي علمي دانشجويان» در نیمه دوم سال 1396 برگزار می‌شود. دستورالعمل اجرایی این جشنواره از اینجا قابل دسترس است. مهمترین نکات ...

رخدادهای ماه