اخبار

اخبار

مراحل بررسی تخلفات انتخاباتی تشکل اسلامی در هیئت نظارت دانشگاه تهران

از این طریق می توانید مراحل رسیدگی به تخلفات احتمالی در انتخابات تشکل اسلامی مشاهده کرده و اقدامات لازم را انجام دهید.

دریافت فایل : مراحل_بررسي_تخلفات_انتخاباتي_تشكل-20170916020512.pdf

رخدادهای ماه