اخبار

اخبار

مراحل صدور مجوز «انتخابات» تشکل اسلامی در هیئت نظارت دانشگاه تهران

در این قسمت می توانید با نحوه برگزاری «انتخابات» تشکل اسلامی در دانشگاه تهران آشنا شده و مراحل انجام کار را دنبال کنید.

دریافت فایل : روند_صدور_مجوز_انتخابات_تشكل_اسلامي-20170916040201.pdf

رخدادهای ماه