اخبار

اخبار

مراحل صدور مجوز تأسیس تشکل اسلامی از هیئت نظارت دانشگاه تهران

در این قسمت می توانید با نحوه تاسیس تشکل اسلامی در دانشگاه تهران آشنا شده و مراحل انجام کار را دنبال کنید.

دریافت فایل : مراحل_صدور_مجوز_تاسیس_تشکل_اسلامی-20170916015956.pdf

رخدادهای ماه