اخبار

اخبار

نتایج انتخابات انجمن‌های علمی دانشجويی دانشگاه تهران اعلام شد

نتایج انتخابات انجمن‌های علمی دانشجويی دانشگاه تهران اعلام شد.

به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، انتخابات انجمن‌های علمی دانشجويی دانشگاه تهران 29 مهر ماه به صورت الکترونیکی برگزار شد و 114 انجمن‌ علمی دانشجویی شرکت کردند که 84 انجمن توانستند حد نصاب لازم را به دست آورند.

شایان ذکر است؛ انتخابات آن دسته از انجمن‌های علمی دانشجویی که در این دوره به حد نصاب نرسیدند یا شرکت نکردند؛ در نیمه دوم آبان ماه برگزار می‌شود. زمان‌بندی برگزاری آن از سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان به آدرس cultural.ut.ac.ir اعلام خواهد شد.

برای مشاهده نتایج انتخابات بر روی هر عنوان کلیک کنید.

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی 

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبعی 

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس فارابی 

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس ابوریحان 

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس علوم 

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس هنرهای زیبا

انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس البرز 

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده دامپزشکی 

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده مدیریت 

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجي 

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین 

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی 

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده اقتصاد 

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده کارآفرینی

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

رخدادهای ماه