اخبار

اخبار

نشست معرفی کتاب راهنمای ارزیابی حکمرانی آب در دانشگاه تهران برگزار می شود

نشست معرفی کتاب راهنمای ارزیابی حکمرانی آب توسط گروه علمی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی، یکشنبه 30 دی 1397 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

این نشست با سخنرانی دکتر عادل ابراهیمی لویه، عضو هیئت علمی دانشگاه البرز برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند از ساعت 17 تا 19 به پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران مراجعه کنند.

رخدادهای ماه