اخبار

اخبار

پیام تسلیت دکتر مجید سرسنگی به مناسبت درگذشت دکتر مریم میرزاخانی

پیام تسلیت دکتر مجید سرسنگی به مناسبت درگذشت دکتر مریم میرزاخانی؛
جامعه علمی ایران امروز در اندوه از دست‌دادن دکتر مریم میرزاخانی نابغه‌ ریاضی ایران و جهان، عضو آکادمی ملی علوم آمریکا و استاد دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، نشست. از دست‌دادن این بانوی افتخارآفرین ایرانی و یکی از برجسته‌ترین ریاضیدانان معاصر جهان، فقدانی است بزرگ که نه بر یک سرزمین بلکه بر تاریخ علم وارد آمده است. 
دکتر میرزاخانی بسیار جوان بود 
و جهان به دستاوردهای او چشم دوخته بود، افسوس که دیر نپایید.

رخدادهای ماه