اخبار

اخبار

کارگاه تخصصی شخصیت شناسی در دانشگاه تهران برگزار می شود

کارگاه تخصصی شخصیت شناسی به همت و کانون کارآفرینی باشگاه دانشجویان، چهارشنبه 28 آذر از ساعت 15 تا 19در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.

این کارگاه 4 ساعته، شامل سرفصل هایی آشنایی با پهار مشرب و شانزده تیپ شخصیتی، شناسایی تیپ شخصیتی افراد در کوتاه ترین زمان، نقاط قوت و ضعف و راهکارهای متقاعدسازی هر تیپ، برقراری رابطه اثر بخش با هر تیپ در زندگی کاری و شخصی و طراحی تبلیغات متناسب با تیپ شخصیتی مشتریان، خواهد بود.

این کارگاه توسط دکتر سارا نظری، دانش آموخته MBA دانشگاه تهران و مدرسی دوره های زبان بدن و شخصیت شناسی برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند برای ثبت نام به نشانی  https://evand.com/events/utmbti مراجعه کنند.

رخدادهای ماه