اخبار

اخبار

گزارشی از چهارمین هفته رقابت‌های جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران

چهارمین هفته مسابقات هجدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران با معرفی برگزیدگان پایان یافت.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و به نقل از اداره کل تربیت بدنی، در چهارمین هفتة رقابت‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه، در رشتة تنیس روی میز پسران، مهدی نوروزی از دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی قهرمان شد و روزبه امیری از پردیس فارابی به عنوان نایب قهرمانی رسید. محمدنوید اسداللهی و آرمین حبیبیان هر دو از پردیس دانشکده‌های فنی به طور مشترک، سوم شدند.

در رشتة دو و میدانی و در ماده دوی ۱۰۰ متر، احمد سعادتی از پردیس دانشکده‌های فنی، علی شکوهی از دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی و شایان جزایری از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. در ماده دوی ۴۰۰ متر نیز، پویا رضوانی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، محمد آمره از دانشکدة تربیت بدنی  و علوم ورزشی و مرتضی برزگر از پردیس دانشکده‌های فنی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. همچنین در ماده دوی ۱۵۰۰ متر هم، سیروان فتحی مقام اول، کسری رضایی از دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، مقام دوم و حسین میرغفاریان از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی مقام سوم را کسب کردند.

در پرتاب وزنه، حسین اسکندری از پردیس فارابی مقام اول، محمد شمسی از پردیس دانشکده‌های فنی مقام دوم و یاسر ستوده از پردیس کیش مقام سوم را کسب کردند و در پرش طول، حسین فلاح از دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، محمد غفاریان از دانشکدة حقوق و علوم سیاسی و علی هادیزاده از پردیس کیش به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در رشتة فوتسال پسران، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی کاپ قهرمانی را به خانه برد و پردیس‌های کشاورزی و منابع طبیعی و پردیس دانشکده‌های فنی دوم و سوم شدند.

 

رخدادهای ماه