اخبار

اخبار

افتتاح نگارخانه دانشجو در دانشگاه تهران

نگارخانه دانشجو با برگزاری نمایشگاه آثار استاد علی اسفرجانی در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران افتتاح می‌شود.

نگارخانه دانشجو در دانشگاه تهران با برگزاری نمایشگاهی از آثار استاد علی اسفرجانی از مجموعه گنجینه باغ‌موزه نگارستان، دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ آغاز به كار خواهد كرد. در نخستین نمایشگاه این نگارخانه، آثار معرق سوخت چرم استاد علی اسفرجانی به نمایش گذاشته خواهد شد.

گفتنی است، نگارخانه دانشجو در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران واقع است.

 

رخدادهای ماه