اخبار

اخبار

دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه تهران

پیرو ابلاغ آیین‌نامه‌ اردوهای دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه‌ ۲۹۷ مورخ ۱۵/06/۹۵ «شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی»، دستورالعمل حاضر، تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه تهران» برای نیل به اهداف زیر تهیه شده است

دریافت فایل : دستورالعمل_اجرایی_اردو_96-20170723014213.pdf

رخدادهای ماه