اخبار

اخبار

شهرام زرگر: مفیستو، اثرى براى بارها دیدن

بعد از مدت‌ها تئاتر دانشگاهى ایران شاهد به ‌صحنه رفتن اثرى بود درخشان، سرشار از اندیشه‌هاى ناب، مالامال از دانش عمیق نظرى و آكنده از شور و شعور و عشق.

به صحنه رفتن نمایش مفیستو براساس رمان درخشان كلائوس مان (و ترجمه خوب ناصر حسینى مهر)، نشانگر موقعیت‌شناسى و دارا بودن دغدغه‌هاى اجتماعى كارگردان نمایش، دكتر مسعود دلخواه است.

صَرف چندین و چند ماه زمان براى دراماتورژى اثر، ماه‌ها وقت براى فراخوان، تست و انتخاب عوامل، مدت‌ها تمرین با گروه اجرایى - شامل بازیگران اصلى و فرعى، رقصندگان، همخوانان و همسرایان - عوامل گروه صحنه (طراح صحنه، لباس، آكسسوار و ...)، ساخت ترانه، انتخاب قطعات موسیقى از میان آثار تصنیف شده، تمرین با گروه موسیقى براى ساخت قطعات و سپس هماهنگ كردن آن‌ها با گروه بازیگران، تنها بخش كوچكى از دغدغه یك سال اخیر دكتر مسعود دلخواه بوده است.

به‌واسطه حضور در شوراى هنرى تئاتر مولوى در جریان رایزنى‌هاى بی‌شمار كارگردان اثر براى جلب همدلى و همراهى نهادهاى هنرى، دانشگاهى و وزارتى بوده‌ام. این، تازه پس از آن بود كه مدت‌ها گروه اجرایى به هزینه جیب كارگردان، صبورى گروه اجرایى و تنها و تنها حمایت مدیریت تئاتر مولوى، امیرحسین حریرى نمایش درخشان مفیستو را سرپا نگه داشت.

آرزو - و البته انتظار- دارم كه این قدم برداشته شده ادامه پیدا كند.

رسالت تئاتر مولوى به‌عنوان مهم‌ترین نهاد دانشگاهى تئاتر ایران ایجاب مى‌كند فارغ از دغدغه‌هاى ارائه فضا براى نمایش‌هاى درخواستى در طى سال، با سفارش و حمایت یك نمونه این‌چنینى در سال، زمینه را براى همكارى مشترك استاد - دانشجو در فضایى حرفه‌اى آماده كند.

مفیستو، ضیافتى است شاهانه براى چشم، گوش و ذهن تشنه تماشاگر مشتاق.

به افتخار تلاش چندین ماهه گروه اجرایى نمایش مفیستو و كارگردان فهیمش دكتر مسعود دلخواه از جا برمى‌خیزم و سر خم مى‌كنم.

رخدادهای ماه