اداره کل فرهنگی و اجتماعی

تعداد بازدید:۵۱

دانشگاه امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است که از جمله می‌توان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد. به عبارت دیگر اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می‌گمارد و برای اشتغال آینده آنها در اجتماع تلاش می‌کند، اما در دانشجویان باید هنجارها، ارزش‌ها و باورهایی درونی شود که با محیط شغلی آینده آنها مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها، چیزی نیستند که منحصراً در کلاس‌های رسمی تحقق پیدا کنند. با عنایت به کارکردهای پیش گفته و جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش انکار ناپذیر فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش‌های غیر رسمی در جذب استعدادها، شکوفایی توانمندی‌ها و افزایش تجربیات سودمند دانشگاهیان، اهمیت و جایگاه اداره کل امور فرهنگی و وفق برنامه در هدایت و ساماندهی به فعالیت‌های فرهنگی بیش از پیش نمایان می‌شود.

وظایف و اختیارات

اداره کل فرهنگی و اجتماعی یکی از مدیریت‌های حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه و عهده دار وظایف زیراست:

۱- برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه؛

۲- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت‌های فرهنگی دانشگاهیان؛

۳- ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه‌های فرهنگی و هنری؛

۴- برقراری ارتباط و همکاری‌های مشترک با مراکز و مؤسسات فرهنگی داخل و خارج کشور؛

۵- مطالعه، بررسی و شناسایی معضلات فرهنگی دانشگاهیان، نیازهای فکری مخاطبان، زمینه‌ها و علل آسیب پذیری و چاره اندیشی در مورد راه حل‌های مشکلات فرهنگی؛

۶- ایجاد تسهیلات لازم برای آشنایی دانشگاهیان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی از طریق سیاحت و بازدید؛

۷- زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و مؤسسات علمی، فرهنگی و آشنایی با عالمان، اندیشمندان و فرزانگان؛

۸- ایجاد زمینه‌های مناسب برای عرصه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان؛

۹- حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی تشکل‌های دانشجویی؛

۱۰- تشکیل کانون‌های فرهنگی و هنری؛

۱۱- برگزاری مراسم مختلف تجلیل، تکریم و یادواره دانشمندان و فرزانگان؛

۱۲- برگزاری برنامه‌های مختلف برای پر کردن اوقات فراعت دانشگاهیان نظیر کلاس‌های آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری، اردوها، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، جشنواره‌ها و …

 

سایت اداره کل فرهنگی و اجتماعی ‌‌

 

کلید واژه ها: اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران معاونت فرهنگی دانشگاه تهران