اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تعداد بازدید:۱۶

برای ارائه خدمات شایسته در تمامی زمینه‌ها، در راه ارتقا سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر، اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با بهره‌مندی از امکانات و اعتبارات اختصاص داده شده، طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

برخی از وظایف و اختیارات این اداره کل به شرح ذیل است:

  • - تهیه طرح‌های مناسب برای تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه؛
  • - ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر در اجرای مصوبات، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می‌شود؛
  • - برنامه ریزی برگزاری مراسم و فعالیت‌های علمی و فرهنگی از قبیل سفرهای زیارتی و سیاحتی، سمینارها (اعم از آموزشی، پژوهشی و فرهنگی) و مسابقات در زمینه‌های علمی، هنری، فرهنگی، رزمی و ورزشی و قدردانی از ایثارگران ممتاز؛
  • - پیگیری اجرای طرح اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشکده‌ها؛
  • - ارائه خدمات کمک آموزشی در زمینه تکثیر و انتشار، تهیه فیلم‌های آموزشی و فراهم آوردن امکانات سمعی و بصری مورد نیاز دانشجویان شاهد و ایثارگر؛
  • - تهیه گزارش عملکرد سالانه و پیشنهاد اعتبارات و نیز فعالیت برای جذب امکانات؛
  • - تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از چهره‌های ماندگار عرصه علم و ایثار.

 

سایت اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر

 

کلید واژه ها: اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر معاونت فرهنگی دانشگاه تهران