شورای‌عالی موزه‌های دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۹

شورایی متشکل از ریاست و معاونان دانشگاه و اعضا ذیصلاح در این حوزه است که مسئولیت سیاستگذاری و هدایت و نگهداری موزه‌های دانشگاه را به عنوان مرجع بالادستی به عهده دارد. اعضا حقوقی این شورا عبارتند از:

 • - رییس دانشگاه تهران
 • - معاون فرهنگی دانشگاه
 • - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 • - معاون پژوهشی دانشگاه
 • - معاون اداری و مالی دانشگاه
 • - رییس پردیس علوم دانشگاه
 • - رییس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه
 • - مدیر اداره کل امور فرهنگی
 • - معاون موزه و مراکز فرهنگی اداره کل امور فرهنگی دانشگاه
 • - مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران
 • - دو نماینده از اعضا هیئت علمی گروه باستان‌شناسی
 • - نماینده اداره کل موزه‌های سازمان میراث فرهنگی
 • - رییس موسسه باستان‌شناسی
 • - نماینده کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم)

 

جلسات این شورا به صورت مقطعی در مواقع لزوم برگزار می‌شود و صور‌ت‌جلسات آن در دبیرخانه شوراها و کمیته‌های معاونت فرهنگی موجود است.