شورای عالی ورزش دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۸

شورایی متشکل از ریاست و معاونان دانشگاه و اعضا ذیصلاح در این حوزه است که مسئولیت سیاستگذاری و هدایت فعالیت‌های ورزشی دانشگاه را به عنوان مرجع بالادستی به عهده دارد. اعضا حقوقی این شورا عبارتند از:

 • - رییس دانشگاه تهران
 • - معاون فرهنگی دانشگاه
 • - معاون دانشجویی دانشگاه
 • - معاون آموزشی دانشگاه
 • - معاون اداری و مالی دانشگاه
 • - معاون بین الملل دانشگاه
 • - معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه
 • - رییس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه
 • - رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • - مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه
 • - مشاور رییس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
 • - یک عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

جلسات این شورا به صورت مقطعی در مواقع لزوم برگزار می‌شود و صور‌ت‌جلسات آن در دبیرخانه شوراها و کمیته‌های معاونت فرهنگی موجود است.