شورای مدیران معاونت فرهنگی

تعداد بازدید:۱۲

شورایی متشکل از مدیران ادارات تابعه معاونت فرهنگی است که مسئولیت هدایت و اجرای برنامه‌های فرهنگی حوزه را به عهده دار دارند. این ادارات عبارتند از:

  • - اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی
  • - اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • - اداره کل تربیت بدنی
  • - دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان
  • - اداره هماهنگی امور تشکل‌های اسلامی
  • - دبیرخانه شوراها و کمیته‌های معاونت فرهنگی

 

جلسات این شورا به صورت هرهفته یک بار برگزار می‌شود و صور‌ت‌جلسات آن در دبیرخانه شوراها و کمیته های معاونت فرهنگی موجود است.