آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اطلاعیه و فراخوان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تقویم انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران ۹۹اطلاعیه و فراخوان
تقویم انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران ۹۹اطلاعیه و فراخوان
افزایش توانمندی ها و شایستگی های اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه تهراناطلاعیه و فراخوان
تقویم انتخابات سال ۹۸ کانون های فرهنگیاطلاعیه و فراخوان
اسامی انجمن های علمی دانشجویی شرکت کننده در انتخابات میان دوره ای الکترونیکاطلاعیه و فراخوان
اسامی انجمن های علمی دانشجویی شرکت کننده در انتخابات میان دوره ای الکترونیکاطلاعیه و فراخوان
دستورالعمل اجرایی جشنواره تیتر ۱۱ سال ۹۷اطلاعیه و فراخوان
فراخوان هفتمین جشنواره رویشاطلاعیه و فراخوان
اسامی مدیران مسئول مجاز شرکت در انتخابات نمایندگان مدیر مسئول نشریات دانشجویی در سال ۹۸اطلاعیه و فراخوان
اسامی نامزدهای انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهیاطلاعیه و فراخوان
برگزیدگان مرحله دانشگاهی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم‌السلام) دانشجویان دانشگاه تهراناطلاعیه و فراخوان
فراخوان دریافت پیشنهادهای اجرا در مرکز تئاتر مولوی در سال ۹۸اطلاعیه و فراخوان
تقویم انتخابات سال ۹۸ انجمن های علمیاطلاعیه و فراخوان
تقویم انتخابات سال ۹۸ کانون های فرهنگیاطلاعیه و فراخوان
نتایج مسابقات قرآن و عترت دانشگاه تهران - دوره ۳۴اطلاعیه و فراخوان